Prezentacje

Inżynieria Genetyczna (Biologia) Klonowanie Organizmów (Biologia) Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec - NSDAP (Historia) Typy Danych w Języku Programowania C++ (Programowanie) Edsger W. Dijkstra (Technologia i Biografia Ludowa) Elon Musk (Technologia i Biografia Ludowa) How to create a website (Informatyka)