Projekty

Twór automatycznego systemu nawadniania na
mikrokontrolerze z wykorzystaniem Arduino (Fizyka i Robotyka)

Oprogramowanie do automatycznego systemu
nawadniania w C++ (Informatyka i Programowanie)

Go-Barter - wymiany usług między studentami
a uczniami szkół średnich (W ciągłym rozwoju)